Foreningens aktiviteter

Eventer i Agder

Vi møtes på åpne møter rundt om i Agder. Noen arrangeres av oss, andre av andre geokapere. Alle er velkommen. De publiseres på geocaching.com. Geokaperne forsøker å holde 4 eventer i året på varierende steder på Agder. Mer om eventer og felles aktiviteter her.

Barnevandrerstien

  • I samarbeid med Barnevandrerprosjektet har vi lagt cacher langs hele stien.
  • Stien er ca. 10 mil og går mellom Kvinesdal og Grimstad og vil bli en trail på rundt 500 cacher.

Profileringsartikler

  • Vi har pr nå ikke profileringsartikler, men det vil kunne komme på sikt.

Nettside

  • Vi ønsker å bruke denne nettsiden som en kanal for å nå geocachere fra Agder.

Adventskalender

  • Det er tradisjon for å lage en advenskalender med cacher. Tidligere år har det vært arrangert adventskalendere i privat regi – både for adventssøndagene og kalendere med cacher hver dag. Årets adventskalender blir arrangert av en egen komite som nedsettes gjennom Geokaperne fra Agder.
  • I forbindelse med kalenderen avholdes det konkurranser som belønner raske funn (FTF) og flest funn på adventscachene gjennom perioden.

 

Legg igjen en kommentar