Barnevandrerstien Geocoin

BVScoin - Begge sider

Som en del av prosjektet med å legge ut cacher langs Barnevandrerstien, er det også laget en geocoin som tilbys for salg til dem som har gått alle etappene og funnet cachene langs dem. Coinen har fasong som Agder, med en forside som viser stien tegnet inn i topografien, samt Barnevandrerstiens emblem. Baksiden har en bakgrunn med motiv fra stien, der den går gjennom skogkledt landskap. Her står også stiens start- og sluttpunkt samt lengde, med Geokaperne fra Agders logo som eier av prosjektet. Baksiden viser også sporingskoden (sladdet i svart på bildet).
Coinen ble lansert i august 2017.

Designansvarlig: Kjetil Hofstad
Foto: Kjetil Hofstad
Levert av: OakCoins

Coinens design er godkjent av Barnevandrerstiens arbeidsgruppe.

Barnevandrerstien Geocoin foreligger kun i valøren Antique Silver, og finnes i 100 eksemplarer. Den er 5,1 mm (2 tommer) høy og 4,9 mm bred.

Kriterier:

For å kunne bestille denne geocoinen, kreves det at man har fullført alle etappene av Barnevandrerstien ved å logge cachene som ligger langs dem. Det godtas selvfølgelig at det blir noen DNF underveis, så lenge det framgår tydelig at alle etappene er besøkt i sin helhet. På etappe 2 finnes det ei alternativ løype (cachene er benevnt med en A i navnet); her holder det at den ene av løypene er besøkt (du kan selv velge hvilken). «Bonuscacher» (benevnt med en B i navnet) kreves ikke at er besøkt.

Det tillates kun bestilt én coin per registrert nick som har fullført stien. Bruk av fellesnick i loggene er greit, så lenge det av alle individuelle logger som påkaller seg nicket framgår tydelig hvem som er en del av det.

Coinen koster kr 200. I tillegg kommer eventuell porto og emballasje, som bestemmes etter følgende takster:

  • 1 coin: kr 30
  • 2-6 coiner: kr 40

Bestillingsinformasjon:

Coinene kan bestilles ved å sende bestilling til coinbestilling@geokaperne.no med følgende opplysninger:

  • Emnefelt: Bestilling av Barnevandrerstien Geocoin
  • Nick på geocaching.com
  • Navn
  • Adresse (dersom du ønsker dem tilsendt i posten)

Du vil få svar når bestillingen er bekreftet. Bekreftelsen inneholder også endelig beløp, inkludert porto/ekspedisjon, samt kontonummer det skal betales til.

Legg igjen en kommentar