Kaperjul 2015 – påmelding (utgått)

Velkommen til Geokapernes adventskalender for 2015!

santagps

Adventskalendere har vært en lang tradisjon også i cacheverdenen, dog implementert noe forskjellig fra år til år. Vi har forsøkt å se tilbake på tidligere år og sett hva som har vært suksess og ikke. Basert på erfaringene, satser vi i år større enn noen gang. Vi satser på å gå opp til full dekning, med cacher hver dag. Samtidig deler vi også Agderfylkene i tre soner, med separate kalendere i hver sone! Dette for å gjøre det lettere å være med på hele kalenderen i sin sone, men det er så klart også lov å være med i alle kalendere, både som finner og utlegger.

Sone 1 – Kaperjul Øst 2015: Fra Telemark grense og til og med Grimstad, Froland og Åmli.

Sone 2 – Kaperjul Midt 2015: Lillesand, Birkenes, Setesdalen, Iveland, Vennesla, Songdalen, Søgne og Kristiansand.

Sone 3 – Kaperjul Vest 2015: Fra Mandal, Marnardal og Åseral til Rogaland grense.

Hver sone vil ha sin kalenderansvarlige, som regnes som ikke-deltakende i poengkonkurransen.

kalender kart

Nå ønsker vi geokapere som kan tenke seg å legge ut en eller flere cacher i ei eller flere soner, det er ikke noe begrensninger på antall cacher i en kommune, og for de som ønsker å legge ut flere så er det fullt mulig, men vi vil begynne med at de som melder seg til får én hver, men er det for få utleggere kan det bli flere på de som ønsker det. Dersom det ikke er nok utlegg i ei sone så vil helger bli prioritert.

Da kalenderen står i regi av Geokaperne fra Agder, har vi i år satt som forutsetning at en er medlem i foreningen for både utlegg av cacher og deltakelse i konkurransene. Det er gratis å melde seg inn og gratis å være medlem – eventuell innmelding gjør du her.

Føringer for utlegg:

 • Terrenggrad bør høyst være 2 (regnet uten snø)
 • Skal være tilgengelig ved 50cm snø, cachen må opp fra bakken og/eller legges på snøsikker plass.
 • Vanskelighet max 2,5.
 • Kun cacher av typen traditional, mystery, multi, Wherigo (max 30 min varighet) og letterbox.
 • Skal ikke være premium før tidligst 1 januar. Dispensasjoner kan innvilges dersom cachen ønskes gjemt på en plass/måte hvor en har ekstra behov for premiumbeskyttelse.
 • Alle steg skal være innenfor sonen (ved multi, mystery, Wherigo og letterbox)
 • Cacher navngis på følgende oppskrift: Kaperjul [sone] 2015: [dd] – [cachenavn]. F.eks. Kaperjul Vest 2015: 06 – Sjette Desember

For å melde deg som utlegger sender du mail til post@geokaperne.no med hvilken sone du ønsker å legge ut, og foretrukket dato(er); vi kan dog ikke garantere at dato innvilges, så sett gjerne opp flere! Husk også at du har anledning til å legge ut i flere soner om du ønsker det! Du bør allerede når du melder deg som utlegger ha en tanke om hva du skal legge ut for å være sikker på å få det gjennomført. Cachen skal være sendt inn til kontroll seinest 20 november.
Vi vil begynne å tildele datoer ca 23. oktober og vil da begynne med helger, men vi håper det er interesse nok til at vi kan få fylt opp alle datoer i alle tre soner.

Premiesystemer:

 • Poengkonkurranse: Første, andre og tredjeplass på poeng i hver sone.
 • Utleggerpremie på favorittpoeng (Wilsonmodellen) i forhold til funn i hver sone. Høyest valør på premie for høyeste score av alle tre soner.
 • Premier basert på loddtrekninger; ett lodd pr funn (eller utlegg) i kalenderene i perioden 1.-31. desember.

Poengsystem:

 • FTF: 5 poeng
 • STF og TTF: 3 poeng
 • Funn på publiseringsdag: 2 poeng
 • Funn innen 31 des: 1 poeng
 • Utlegg: 5 poeng (ved flere utlegg gis 3 poeng)

Co-FTF/STF/TTF vil medføre trekk i den aktuelle poengkategorien, dømt av soneansvarlig. F.eks. kan fire co-FTF-er gi 3 poeng til alle fire, og ingen STF eller TTF tildeles.

Vennligst også bemerk at dersom flere personer er under samme nick, er det ikke tillatt å dele seg for å oppnå høyere sjanser for FTF, det være seg i samme sone, eller over flere soner. Dersom medlemmer av et team ønsker å finne kalendercacher hver for seg, skal tiden mellom funnene minst tilsvare rimelig reisetid mellom cachene.

TravelFlea-Christmas-Santa

Flag Counter