Coiner og effekter

Helt siden stiftelsesåret 2013 har det vært lansert årlige geocoiner med motiver fra Agderfylkene, først i privat regi og siden bestilt og solgt av foreningen selv. Alle coiner har fra starten av båret Geokaperne fra Agders navn og blitt omtalt som Kapercoin.

Hver coin har fått sin egen side, hvor en også finner bestillingsinformasjon for de coinene som fortsatt har tilgjengelig opplag. Følgende geocoiner har blitt gitt ut:

Medlemmer av Geokaperne fra Agder kan også kjøpe eller bestille effekter med foreningens logo, til privat bruk i cachehverdagen. For øyeblikket er følgende effekter tilgjengelig, og kan bestilles ved henvendelse til post@geokaperne.no:

  • Refleksvest – foreløpig utilgjengelig (oppgi ønsket størrelse i bestilling)

Det vil etter hvert også komme loggbøker tilgjengelige for utskrift. Disse kan også leveres i personlige utgaver ved henvendelse til Hofstad. Det anbefales at loggbøkene skrives ut på såkalt Rite in the Rain-papir, som tåler det våte element vesentlig bedre enn vanlig papir. Bemerk at papiret finnes i flere utgaver, avhengig av skrivertype.