Kapercoin 2019

Kapercoin 2019 har motiv fra Sjøsanden i Mandal, hvor fyrlykta Bestemor har vist sikker led inn til byen siden 1907. Navnet Bestemor henspiller etter alt å dømme på de skrånende, skjørteliknende veggene, da det er flere liknende fyrlykter som har fått tilsvarende navn.

Designansvarlig: Kjetil Hofstad
Foto: Kjetil Hofstad
Levert av: DirectMint

Denne coinen er tilgjengelig i følgende valører og opplag:

  • Antique Gold (30) – kr 100.
  • Antique Silver (40) – kr 100
  • Antique Copper (30) – kr 100

Du kan få følgende rabatter ved kjøp av Geokapernes geocoiner:
For alle årganger unntatt den nyeste, koster den første coinen kr 150, og hver påfølgende coin koster kr 100.

Porto og ekspedisjon:

  • 1 coin: kr 35
  • 2-6 coiner: kr 50
  • 7+ coiner: kr 90

Bestillingsinformasjon:

Coinene kan bestilles ved å sende bestilling til coin@geokaperne.no med følgende opplysninger:

  • Emnefelt: Bestilling av Kapercoin 2019
  • Nick på geocaching.com
  • Navn og adresse (dersom du ønsker dem tilsendt i posten)
  • Hvilke valører du ønsker, og hvor mange av hver

Du vil få svar når bestillingen er bekreftet. Bekreftelsen inneholder også endelig beløp, inkludert porto/ekspedisjon, samt kontonummer  det skal betales til.