Adventskalendere

Geokaperne fra Agder har hatt tradisjon for å avholde adventskalendere helt siden advent 2013, mens det i hele eller deler av Agderfylkene har vært en eller flere adventskalendere i privat regi hvert år siden 2009. Kalendrene for 2013 og 2014 var arrangert gjennom gcinfo.no sine sider.

Fra og med Kaperjul 2015 følges adventskalendrene her på geokaperne.no. I nedtrekksmenyen ligger adventskalendrene fra 2015 og framover arkivert.