Adventskalendere

Geokaperne fra Agder har hatt tradisjon for å avholde adventskalendere helt siden advent 2013, mens det i hele eller deler av Agderfylkene har vært en eller flere adventskalendere i privat regi hvert år siden 2009. Kalendrene for 2013 og 2014 var arrangert gjennom gcinfo.no sine sider.

Fra og med Kaperjul 2018 er administrasjon og gjennomføring av denne gjort på Foreningens lukkede Facebook-gruppe.