Kaperjul 2017

Resultatene vil legges ut når de foreligger.

Poengsystemer og premieringer er som følger:

Funnpoeng (sonene regnes under ett):

  • 2 poeng for funn publiseringsdag
  • 1 poeng for funn etter publiseringsdag, fram til og med 31. desember

De beste cachene (sonene regnes separat):

 

Premiering:

  • Diplomer til de tre øverste plassene for funnpoeng (Delte plasseringer medfører at påfølgende plassering bortfaller).
  • Diplomer til de tre øverste plassene for beste cacher i hver sone. Gullcoin av Kapercoin 2018 til 1. plass i begge soner.
  • Diplomer/utmerkelser ved spesielle episoder under cacheturene – om noen av disse skulle komme arrangørene for øret!