Cachetyper

 Tradisjonelle Traditional
Den opprinnelige cachetypen. Cachen vil ligge på koordinatene som er oppgitt.

Ukjent/Mysterie
Denne cachetypen ligger ikke på de oppgitte koordinatene, med mindre det er spesifisert at den gjør det. Det er flere typer mysterier:

  • Sofamysterier: En oppgave må løses for å få de riktige koordinatene. Oppgaven gis i cachebeskrivelsen.
  • Field puzzle: Cachen ligger oppgitt plass, men for å åpne den må en oppgave løses.
  • Grotte/installasjon: Cachen er gjemt innendørs eller inne i en installasjon slik at det ikke er mulig å gi eksakte koordinater – da vil koordinatene lede til inngangen.
  • Challenge: Disse cachene har ordet challenge i cachetittelen, ligger stort sett på oppgitt plass, men krever at visse betingelser er oppfylt før det er lov til å logge den. Betingelsene er oppgitt i cachebeskrivelsen.
  • Bonuscacher: (gjerne med ordet bonus i cachetittelen) er en cache som forutsetter at bestemte cacher er funnet fra før, i den forstand at disse cachene inneholder siffer som i sin brukes til å regne ut koordinatene til bonuscachen.

Multi-Cache Multi
En multicache krever stort sett at du må besøke flere steder før du finner den endelige cachen med loggbok. Dette kan være cacher som ligger i rekke, dvs. du finner en liten boks som gir deg koordinatsettet til neste boks, før du til slutt får koordinatene til den endelige cachen. Eventuelt er det oppgitt flere steder du må besøke, hvor du typisk skal samle informasjon som siden regnes om til koordinatene til den endelige cachen.
Refleksløyper regnes gjerne også som en type multicache. Her angir koordinatene startpunktet, og derfra er det hengt opp reflekser en må følge for å finne cachen. Disse er naturligvis ment for å gi en god cacheopplevelse i mørket!

Letterbox Hybrid Letterbox
Denne cachetypen er i prinsippet ikke forskjellig fra de ovenfornevnte (den kan ta form som både tradisjonell, mysterie eller multi), og krever bare signert logg i felten for å kunne logges på nett. Men den tjener også som en boks for en annen hobby – letterboxing – som eksisterte lenge før geocaching så dagens lys. Den vanligste typen letterbox gir deg et startkoordinat og ledetråder for å finne veien. På slutten finner du en cache med et stempel. Stempelet er ikke en byttegjenstand,  men brukes for å stemple letterbox-boken din hvis du vil ha en. Har du et eget stempel blir eieren glad om du stempler loggen.

Wherigo™ Cache Wherigo
Wherigo er et GPS-basert spill. Scenen er den virkelige verden. De oppgitte koordinatene er starten på spillet. I spillet går du dit Wherigoen fører deg og samhandler med fysiske objekter og imaginære personer. På slutten er det en cache. For å finne denne typen trenger du en wherigo app eller en gps som kan laste inn wherigokassetter. «Kassettene» er filer du laster ned fra wherigo.com – de relevante lenkene er tilgjengelig fra cachebeskrivelsen.

EarthCache Earthcache
På disse koordinatene ligger det ikke en fysisk cache. Stedet er cachen. Formålet er å lære om prosesser som former jorden. Når du logger en earthcache må du sende svaret på en oppgave til cacheeier for å få godkjent loggen. Oppgaven vil typisk ligge på ungdomsskole- til videregående nivå. Les mer på http://www.earthcache.org/.

Event Cache Event
På disse koordinatene ligger det ikke en fysisk cache. Det er et sosialt treff, hvor publiseringsdatoen angir datoen for treffet. Disse er vi i Geokaperne spesielt glad i, for da får vi sjansen til å møte andre geocachere – personene bak alle kallenavnene på cacher og i loggbøker. Kom gjerne selv om du ikke har cachet mye – på eventene kan du spørre om det du lurer om, høre røverhistorier, få tips om hvordan løse en mysterie du ikke får til eller bare ha det koselig.

Cache In Trash Out Event (CITO) Cito
På disse koordinatene ligger det ikke en fysisk cache. Det er et sosialt treff (i likhet med event-cachen), men med et miljøvennlig formål. Det kan være å rydde stier, fjerne søppel , plante trær, fjerne svartelistede planter eller delta i annet dugnadsliknende arbeid.

Mega-Event Cache Mega
På disse koordinatene ligger det ikke en fysisk cache. Det er et sosialt treff med over 500 geocachere – altså et enormt event. Mange megaeventer har mange planlagte aktiviteter, også i dagene før og etter eventet. Disse møtene drar geocachere fra hele verden.  Mange av megaeventene er årlige tradisjoner.

Andre cachetyper

Det finnes også en rekke andre cachetyper, men disse er uhyre sjeldne. Noen er sjeldne fordi det ikke er lov å publisere nye. Det medfører at det blir stadig færre av dem, etterhvert som de arkiveres og ikke kommer tilbake igjen. Andre er lenket til bestemte hendelser og steder og kommer derfor ut på begrenset basis.

Virtual – Denne cachetypen er ikke så ulik Earthcache, men kan vise deg en hvilken som helst plass, gjerne en plass som er kjent for noe spesielt, og hvor det ikke har vært anledning til å legge ut en fysisk boks. Cachen krever vanligvis at du finner den informasjonen det bes om i cachebeskrivelsen, og sender dette på e-post til cacheeier før du logger på nett.

Webcam – Dette er en bestemt type virtual som heller ikke har noen fysisk boks, men et webkamera ved de oppgitte koordinatene. Målet er å bli avfotografert, og lagre bildet av deg selv inne på nettsiden med webkameraet og legge det ved loggen. Dette kan du enten gjøre via smarttelefon eller få venner til å gjøre det for deg.

Project APE – Dette var en serie med cacher som ble publisert i forbindelse med filmen Planet of the Apes i 2001. De inneholdt gjerne gjenstander fra filminnspillingen. I dag er det bare én igjen av disse, den befinner seg i jungelen i Brasil.

Geocaching HQ & Geocaching Block Party – Disse to cachetypene er eksklusive til hovedkvarteret til Groundspeak i Seattle, USA. Geocaching HQ er cachen som ligger inne i lobbyen og kan logges hele året (vel å merke i åpningstidene, og etter avtale), mens Block Party er det årlige eventet som avholdes i og utafor hovedkvarteret. Det avholdes typisk i midten av august.

GPS Adventures Exhibit – Denne cachetypen følger ei bestemt utstilling som forteller om hvordan satellittnavigasjon virker. Cachetypen er svært sjelden utenfor USA.

10 Years! Event & Locationless – Disse cachetypene er utdødd. Førstnevnte gjaldt eventer som ble avholdt i perioden 30. april til 3. mai 2010, for å feire ti år med geocaching. Sistnevnte var en omvendt tradisjonell cache – cachen ba om å finne et bestemt objekt, og oppgaven var å logge koordinatene til et slikt objekt.

Lab Cache – Dette er en ny, eksperimentell cachetype som kanskje vil bli mer vanlig på et seinere tidspunkt. Den går ut på å lage en opplevelse for én cacher, hvor en til slutt får en kode som brukes til å logge funnet. Cachen vil da automatisk arkiveres. Hver premiumkonto hadde mulighet til å lage én labcache i februar 2014.

Legg igjen en kommentar