Etappe 7: Birkeland – Landvik

Barnevandrerstien - Etappe 7

Etappe 7 av Barnevandrerstien, fra Birkeland til Landvik.

Fargekoder i kart:

Mørkerødt – Bør tas til fots. Sykkel er ikke anbefalt (dog kan den stort sett trilles)
Oransje – Kan sykles. Grusvei/-sti, åpne skogsveier eller vei avstengt for biltrafikk.
Grønt – Kan nås med bil, men anbefales tatt til fots eller med sykkel. Ikke nødvendigvis stopp-/parkeringsmuligheter ved cachene!
Lilla – Foreløpig ikke spesifisert.

Etappe 6 er foreløpig ikke oppdatert med komplett turinformasjon, men vil oppdateres fortløpende. Beskrivelsene under er hentet fra den offisielle siden på barnevandring.no.

Cachene har mottatt jevnlig vedlikehold siden publisering. Nødvendig vedlikehold er notert og gjennomført innen januar 2020.

Dag 7 : Birkeland – Landvik

Ca. 20 km – Last ned kart her (2 sider)

Etappen starter i Birkenes kommune ved Valstrand skole. Herfra kan du vandre eller sykle mot husmannsplassen Stien. Dette strekket er ca. 7 km. Deretter går barnevandrerstien videre på den eldgamle ”Stigsveien” mot Reddal, ca. 5 km i småkupert terreng og på et skogstråkk med åpen og fin blandingsskog.

Kort etter at stien går inn i Landvik-mark passerer vi Lindvannsstemmen (se bildet under).Stemmen er murt opp for å samle vann til flåting av tømmer i elva nedenfor. Den eldste Stigsveien kryssa nok elva like under stemmen. Like ved stien passerer du et varp. «Varp» betyr «kast». Slike finns ofte langs gamle ferdselsårer der det har skjedd en ulykke, f. eks. et drap. Ved å kaste en stein eller en pinne på haugen (steinblokka) kunne en verne seg mot det vonde.

Etter en slak nedstigning med ca. 100 m fall kommer du til Nærebø i Reddal. Du følger så den asfalterte hovedveien videre opp til forsamlingshuset midt i bygda. Her tar vi av mot ”Reddal Sand”, og bilveien fortsetter ut til Hesthaven (Seland).

Samlet lengde med bilvei er ca. 3 km. Fra Hesthaven følger vi den gamle reddalsveien over Grøvene til Dolholt. Du fortsetter gjennom Dolholt-gårdene opp på Dolholtmoen. Videre følger du den gamle ”kongeveien” over Havstadmoen, og ned Ringskleiva til Landvik kirke. Avstanden fra Hesthaven til Landvik kirke  er ca. 3 km.

Barnevandrerstien på Sørlandet

– Så sent som for bare litt over 100 år siden var mange fattige familier i indre Vest-Agder tvunget til å sende barna sine ut på vandring, for at de kunne ta seg arbeid på gårder lenger øst. Barna, som kunne være helt ned i syv års alderen, jobbet stort sett med fjøsstell, slåttonn eller gjeting. Arbeidet var hardt og barna kom ofte ikke hjem igjen før langt ut på høsten.

Det er en dramatisk men også en optimistisk historie. Familiene møtte nøden med handling, og barnas innsats hadde ofte stor betydning.

Geocaching langs barnevandrerstien

Vest-Agder fylkeskommune og Barnevandrerstien støtter prosjektet til Geokaperne fra Agder med kr. 50 000 for å legge ut og vedlikeholde cacheløypen langs de 13 milene som stien strekker seg fra Kvinesdal til Grimstad.

Cachene ligger kort avstand fra stien og består av PET rør (micro) og Lock and Lock bokser (liten). Totalt er det utplassert 400 cacher, fordelt på de 7 etappene.

Legg igjen en kommentar