Etappe 6: Kristiansand – Birkeland

Etappe 6 av Barnevandrerstien, fra Kristiansand til Birkeland.

Fargekoder i kart:

Mørkerødt – Bør tas til fots. Sykkel er ikke anbefalt (dog kan den stort sett trilles)
Oransje – Kan sykles. Grusvei/-sti, åpne skogsveier eller vei avstengt for biltrafikk.
Grønt – Kan nås med bil, men anbefales tatt til fots eller med sykkel. Ikke nødvendigvis stopp-/parkeringsmuligheter ved cachene!
Lilla – Foreløpig ikke spesifisert.

Kort om etappen:

Etappe 6 går fra Kristiansand til Birkeland. Etappen er med sine 34 km den aller lengste, og kan dermed være krevende å utføre i ett strekk. Det kan derfor være aktuelt å dele den inn i flere kortere etapper, noe det finnes naturlige muligheter for.

Ut av Kristiansand følger vi Østerveien og Jegersbergveien før etappen beveger seg ut på lysløypene i Jegersberg. Etter Gillsvannet og nesten helt fram til Ålefjær følges den gamle postveien, som var å anse som hovedveien i tidligere tider. Forbi Ålefjær må en gå langs bilveien, hvor en aktsomt må dele plass med biltrafikken forbi de trangeste og mest svingete partiene. Strekket opp Erkleivveien til Rosseland og Kleivane er mindre trafikkert, og bilveien forlates deretter til fordel for skogsvei. Her kommer et kort strekk som er svært gjengrodd og uframkommelig, før en igjen er oppe på skogsvei. Forbi Stemtjønn (hvor det er en flott gapahuk som innbyr til en god pause) er det bred grusvei ned til Drangsholt, hvor Tovdalselva krysses over ei gangbru. Videre mot Birkeland må en langs riksvei 41 igjen dele plass med tett biltrafikk et godt stykke, før etappen svinger over mot Tveide og så Birkeland. Fra riksvei 41 er etappen stort sett mulig å sykle.

For en mer detaljert beskrivelse av etappen, anbefales den offisielle siden for Barnevandrerstien. Her kan du også laste ned detaljert kart for etappen, med stien tegnet inn i større detalj enn i bildet øverst på denne siden viser.

Cache- og turinfo:

Det er 76 cacher langs denne etappen (benevnt BVS 6-xx). Cachene ligger i kort avstand fra stien og består av PET-rør (micro) og Lock’n’Lock-bokser (liten og regulær). Grunnet cachetettheten i Kristiansand, begynner ikke cacheutleggene før i Jegersberg.

Som nevnt innledningsvis, kan etappe 6 naturlig deles inn i kortere deletapper. En slik inndeling kan være Jegersberg-Ålefjær, Ålefjær-Drangsholt og Drangsholt (eller Birkenes kirke, om en ikke ønsker å gå/sykle langs bilveien)-Birkeland. Med unntak av kortere strekk ved Kleivane og Birkenes kirke er hele etappen mulig (og i så måte også anbefalt) å sykle.

Adkomst, parkering og offentlig transport:

Etappe 6 har, som de fleste andre etappene, mulighet for å parkere biler i hver ende, og det er også noe mulighet for parkering underveis dersom etappen deles i mindre deletapper. Eksempler på slik parkering er ved UiA, ved cachene 6-27 eller 6-30 (Ålefjær), 6-67 (Drangsholt; men parker øst for elva!), ved Tveide eller ved Birkeneshallen (nær 7-01).

Ellers er det også et brukbart busstilbud mellom endepunktene og langs deler av etappen. Ruter og priser finnes på akt.no.

Tidsbruk og annen info:

Tidsbruk på etappen varierer selvfølgelig etter form og turfølge. Etappen i sin helhet må anses som svært lang og krevende, og et heldagsprosjekt selv for de sprekeste. Hvis etappen deles i mindre deletapper, gjelder følgende anslag:

Kristiansand – Ålefjær (ca 12 km) – 4 (raskt) til 7 timer (rolig).
Ålefjær – Drangsholt (ca 12 km) – 4 (raskt) til 7 timer (rolig).
Drangsholt – Birkenes kirke (ca 6 km) – 1,5 (raskt) til 3 timer (rolig). Deletappen anbefales tatt med bil eller sykkel.
Birkenes kirke – Birkeland (ca 6 km) – 2 (raskt) til 4 timer (rolig).

Etappen kan naturligvis også tas over to dager, med overnatting underveis. Stemtjønn (nær BVS 6-60) utmerker seg som en fin overnattingsplass.

Geocaching langs Barnevandrerstien:

Vest-Agder fylkeskommune og Barnevandrerstien støtter prosjektet til Geokaperne fra Agder med kr. 50 000 for å legge ut og vedlikeholde cacheløypen langs de 13 milene som stien strekker seg fra Kvinesdal til Grimstad. Totalt er det lagt ut om lag 400 cacher.

Husk at du ved å fullføre alle etappene kan få kjøpe en egen geocoin for Barnevandrerstien. Mer info finner du her.

Legg igjen en kommentar