Barnevandrerstien

For bare litt over 100 år siden var mange fattige familier i indre Vest-Agder tvunget til å sende barna sine ut på vandring for at de kunne ta seg arbeid på gårder lengre øst. Barna, som kunne være helt ned i syvårsalderen, jobbet stort sett med fjøsstell, slåttonn eller gjeting. Arbeidet var hardt og barna kom ofte ikke hjem igjen før langt ut på høsten. Det er en dramatisk historie, men barnas innsats hadde ofte stor betydning for familiene.

Det var mange stier barna kunne ta, alt etter hvor de fikk arbeid – som regel fulgte de godt etablerte stier og veier. I dag er det ei bestemt rute som er framhevet og har blitt skiltet. Denne er 136 km lang og går fra Årlia i Kvinesdal i vest til Landvik i Grimstad i øst. Underveis er den innom ni kommuner i begge Agderfylkene, og den går gjennom Kristiansand.

I samarbeid med Barnevandrersenteret og ressursgruppen for Barnevandrerstien gjennom Vest-Agder fylkeskommune er det lagt ut geocacher langs hele stiens lengde i regi av Geokaperne fra Agder. Totalt er det rett i underkant av 400 cacher fordelt på de sju etappene stien er inndelt i:

Etappe 1  –  Kvinesdal – Snartemo  –  11 km
Etappe 2  –  Snartemo – Konsmo  –  18 km
Etappe 3  –  Konsmo – Laudal  – 11 km
Etappe 4  –  Laudal – Nodeland  – 31 km
Etappe 5  –  Nodeland – Kristiansand  – 11 km
Etappe 6  –  Kristiansand – Birkeland  – 34 km
Etappe 7  –  Birkeland – Landvik  – 20 km

Portalen for Barnevandrerstien omtaler etappene med deres historier i større detalj. Her finnes også gode turkart som er anbefalt å ha med seg. Portalen er et samarbeid mellom kommuner, friluftsråd og turistkontor langs stien, i tillegg til Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Her på Geokaperne fra Agders sider ønsker vi gjerne også å komme med tips til og beskrivelser av hver av etappene, men dette vil i hovedsak være knyttet til logistikk og framkommelighet. Ta gjerne selv en titt på sidene for hver etappe. Disse sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Cachene er lagt inn i bokmerkelister på Geokapernes bruker på geocaching.com, ei liste for hver etappe i tillegg til ei samleliste for alle cachene. En total oversikt over etappene er også lagt inn som en turmal på cachetur.no.

Når du har gått alle etappene av Barnevandrerstien og funnet cachene langs den (det aksepteres at en ‘misser’ noen cacher innimellom), ønsker vi i Geokaperne fra Agder å tilby deg muligheten til å kjøpe vår egen Barnevandrersti-geocoin. Denne er nærmere omtalt på en egen side her.

Om du ønsker å se en  «overflygning» som viser geocachene langs Barnevandrerstien, slik de ble publisert i 2015, kan du se video på Youtube her.

En tilsvarende video, som også viser andre aktive cacher per april 2015, kan du se her.

Legg igjen en kommentar