Etappe 4: Laudal – Nodeland

Barnevandrerstien - Etappe 4

Etappe 4 av Barnevandrerstien, fra Laudal til Nodeland.

Fargekoder i kart:

Mørkerødt – Bør tas til fots. Sykkel er ikke anbefalt (dog kan den stort sett trilles)
Oransje – Kan sykles. Grusvei/-sti, åpne skogsveier eller vei avstengt for biltrafikk.
Grønt – Kan nås med bil, men anbefales tatt til fots eller med sykkel. Ikke nødvendigvis stopp-/parkeringsmuligheter ved cachene!
Lilla – Foreløpig ikke spesifisert.

Etappe 4 er foreløpig ikke oppdatert med komplett turinformasjon, men vil oppdateres fortløpende. Beskrivelsene under er hentet fra den offisielle siden på barnevandring.no.

Cachene har mottatt jevnlig vedlikehold siden publisering. Nødvendig vedlikehold er notert og gjennomført innen januar 2020.

Dag 4 : Laudal – Nodeland

Ca. 31 km – Last ned kart, side 1 og side 2.

Det er 81 cacher langs denne etappen. Ved  første cache BVS -4.1  er det parkering.

Etappen starter ved Laudal laksesenter og kraftstasjon i Marnardal kommune og ender ved Greipstad kirke i Songdalen kommune.

Fra Laudal vandret barna langs ulike ferdsveger videre østover. En sti passerte Breland og videre mot Stokkeland eller Birkeland i Songdal. En annen løype folk har fortalt om, gikk forbi Høye til Breland som er den gamle veien ved Birkelandskleivene.  Ferdselsveiene barna fulgte er med andre ord ikke helt identiske med vår barnevandrersti. Dette har bl.a. sammmenheng med at området ble endel endret da jernbanen sto ferdig midt på 1940 tallet.

Tidvis følger du bilvei. På denne delen av strekningen er det godt mulig å kombinere vandring med bil eller sykkel. (Mellom Kalvekleiv og Fuglestveiet er det imidlertid ikke mulig å sykle).

Barnevandrerstien på Sørlandet

– Så sent som for bare litt over 100 år siden var mange fattige familier i indre Vest-Agder tvunget til å sende barna sine ut på vandring, for at de kunne ta seg arbeid på gårder lenger øst. Barna, som kunne være helt ned i syv års alderen, jobbet stort sett med fjøsstell, slåttonn eller gjeting. Arbeidet var hardt og barna kom ofte ikke hjem igjen før langt ut på høsten.

Det er en dramatisk men også en optimistisk historie. Familiene møtte nøden med handling, og barnas innsats hadde ofte stor betydning.

Geocaching langs barnevandrerstien

Vest-Agder fylkeskommune og Barnevandrerstien støtter prosjektet til Geokaperne fra Agder med kr. 50 000 for å legge ut og vedlikeholde cacheløypen langs de 13 milene som stien strekker seg fra Kvinesdal til Grimstad.

Cachene ligger kort avstand fra stien og består av PET rør (micro) og Lock and Lock bokser (liten). Totalt er det utplassert ca 400 cacher, fordelt på de 7 etappene.

Legg igjen en kommentar