Personvern og databehandling

Personvern og databehandling i Geokaperne fra Agder:

  • Vårt medlemsregister lagrer fornavn, etternavn, e-postadresse og brukernavn på geocaching.com. I tillegg lagres også dato for innmelding automatisk.
  • Det er kun Geokaperne fra Agders styre som har aktiv tilgang til medlemslistene.
  • Ved utmelding eller eksklusjon slettes alle personlige data. Vi holder ingen arkiv over tidligere medlemmer.

Vårt medlemsregister brukes til følgende formål:

  • Holde oversikt over hvem som til enhver tid er medlemmer av foreningen. Medlemstallet oppgis i årsberetningen som legges fram på årsmøtet.
  • Utsendelse av innkalling til årsmøte til alle medlemmer basert på e-postadressen som er registrert. Kontroll av stemmerett på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
  • Kontrollere medlemskap ved aktiviteter eller salg av effekter som er begrenset til foreningens medlemmer.
  • Vedtektene gir foreningen hjemmel til å vedta og kreve inn medlemskontingent. Hvis det vedtas kontingent, vil vi bruke medlemsregisteret til å kreve denne inn, samt registrere at kontingent er betalt.

Vi deler ikke informasjon fra medlemsregisteret med tredjepart, f.eks. andre foreninger.

Øvrig:

  • Geokaperne fra Agder kan registrere brukernavn og/eller navn, kjøpsantall, salgsbeløp og eventuell porto ved kjøp av foreningens geocoiner eller andre effekter. Dette lagres i et eget register som kun er tilgjengelig for foreningens styre.
  • Registeret brukes i hovedsak til å holde oversikt over lagerbeholdning og omsetning. Registeret benyttes også til å føre kontroll med salg der det er salgsbegrensninger, f.eks. én coin per person, medlem eller brukernavn.

Vi deler ikke informasjon fra coinregisteret med tredjepart, f.eks. andre foreninger eller coinselgere.

 

Du kan til enhver tid be om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg i medlems- eller coinregisteret. En slik forespørsel sendes til post@geokaperne.no.

Bemerk at vi ikke har noen måte medlemmene selv kan endre sine opplysninger, og at en oppdatering eller sletting av medlemsinformasjon dermed må formidles til oss pr e-post.