Etappe 2: Snartemo – Konsmo

Barnevandrerstien - Etappe 2

Etappe 2 av Barnevandrerstien, fra Snartemo til Konsmo.

Fargekoder i kart:

Mørkerødt – Bør tas til fots. Sykkel er ikke anbefalt (dog kan den stort sett trilles)
Oransje – Kan sykles. Grusvei/-sti, åpne skogsveier eller vei avstengt for biltrafikk.
Grønt – Kan nås med bil, men anbefales tatt til fots eller med sykkel. Ikke nødvendigvis stopp-/parkeringsmuligheter ved cachene!
Lilla – Foreløpig ikke spesifisert.

Kort om etappen:

Etappe 2 går fra Snartemo til Konsmo. Etappen er 18 km lang og går i relativt variert landskap, med stigning og hei- og gårdslandskap i starten, grusvei langs et vann i de sentrale delene og mer skogspreg det siste stykket. For en mer detaljert beskrivelse av etappen, anbefales den offisielle siden for Barnevandrerstien. Her kan du også laste ned detaljert kart for etappen, med stien tegnet inn i større detalj enn i bildet øverst på denne siden viser.

Etappen er ellers rik på historie, med mange skilt som forteller historien fortalt fra dem som vandret her som barn. Ellers vil en kunne kjenne igjen flere av lokasjonene fra filmen Yohan barnevandrer.

Cache- og turinfo:

Det er 59 cacher langs denne etappen (benevnt BVS 2-xx), men det er også ei skiltet alternativ rute (stiplet på kartet øverst), som skal være den opprinnelige ruta, med seks cacher (benevnt BVS 2-Axx). Det er også to «bonuscacher» på Snartemo som viser noe av jernbanehistorien i området. Disse er benevnt BVS 2-Bxx.
Cachene ble sist vedlikeholdt i løpet av 2019. De ligger i kort avstand fra stien og består av PET-rør (micro) og Lock’n’Lock-bokser (liten og regulær).

Etappen går gjennom variert landskap og variert underlag. Fra Snartemo er det sterk stigning på skogssti opp på Mydlandsheia, hvor en møter lettere vegetasjon. Etter hvert kommer en inn i et lite hyttefelt, hvor det er adkomst med bil (Vær dog forsiktig med eventuell parkering her). Forbi Mydland gård er det gårdslandskap, før etappen går inn i skogen igjen ved Naglestad og kommer ned på fylkesvei 501.

Etter et par kilometer tar man til høyre langs en grusvei som går langs Hellevatnet. Etappen følger grusveien ned til gården Nepstad, hvor den deler seg i en offisiell del og en alternativ del, hvor den alternative skal være den opprinnelige ruta. Den offisielle ruta følger grusveien litt før den går inn i skogen over til Eigebø. Herfra er det bred skogssti ned til Snartemo. Den alternative ruta har ei vesentlig brattere nedstigning, men er noe kortere.

Adkomst, parkering og offentlig transport:

Det er gode parkeringsmuligheter på Snartemo stasjon. På Konsmo anbefales det å parkere ved Konsmo kirke. Etappen kan med fordel tas ved å ha biler parkert i hver ende. Fra Konsmo er det raskest å kjøre Fv 461 over til Kvås, deretter Fv 43 nordover til Snartemo. Etappen kan også deles opp i mindre deler ved å parkere underveis. Ikke parker til sjenanse for annen trafikk eller beboere i nærheten.

Det er også mulig å benytte tog på hele eller deler av etappen, dog med noe tilleggsavstand. Etappen starter ved Snartemo stasjon, og Audnedal stasjon ligger ca 4 km nord for Konsmo, eventuelt 5 km øst (langs vei) fra BVS 2-27, omtrent halvveis i etappen. På dagtid er det tog omtrent annenhver time begge retninger. Øvrig kollektivtransport (buss) på akt.no.

Tidsbruk og annen info:

Tidsbruk på etappen varierer selvfølgelig etter form og turfølge. Et sprekt turfølge sier å ha klart den på 6 timer; et større, variert følge vil behøve en hel dag. Tidsbruken under utlegg av etappen var på rundt 9 timer, og tilsvarer greit turtempo.

Geocaching langs Barnevandrerstien:

Vest-Agder fylkeskommune og Barnevandrerstien støtter prosjektet til Geokaperne fra Agder med kr. 50 000 for å legge ut og vedlikeholde cacheløypen langs de 13 milene som stien strekker seg fra Kvinesdal til Grimstad. Totalt er det lagt ut om lag 400 cacher.

Husk at du ved å fullføre alle etappene kan få kjøpe en egen geocoin for Barnevandrerstien. Mer info finner du her.

For etappe 2 vil det godkjennes at du har gått én av deletappene der det finnes to alternativer – du velger selv om du vil følge den offisielle eller den alternative. Det kreves ikke at du har besøkt de to bonuscachene.

Bilder fra Etappe 2:

BVSe2 - 01 BVSe2 - 02 BVSe2 - 03 BVSe2 - 04 BVSe2 - 05 BVSe2 - 06 BVSe2 - 07

Legg igjen en kommentar