Årsmøte 2020

Geokaperne fra Agder annonserer herved årsmøtet for 2020. Dette finner sted i ResQ sine lokaler på Østerhus i Grimstad lørdag 21. mars 2020 kl. 11.00-12.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes til ingridsmithp@hotmail.com innen fredag 21.februar. Innkalling med saksliste vil deretter bli sendt til alle medlemmer.

Etter årsmøtet inviterer vi til event på samme sted.

Ingrid Smith Pedersen, leder

Skrevet i Årsmøte, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nytt styre i Geokaperne fra Agder

Lørdag 16. februar 2019 ble Geokaperne fra Agders årsmøte avholdt på ResQ i Grimstad. Det ble valgt nytt styre, og dette består av:

 • Leder: Ingrid Smith Pedersen (Ingridsp), ikke på valg i år
 • Nestleder: Anita Songe (Anis), valgt for to år
 • Sekretær: Tom Rud (tbrud), ikke på valg i år
 • Kasserer: Kjetil Johannesen (t2tviking), valgt for to år
 • Styremedlem: Helge Hovland (h.hovland7), ikke på valg i år
 • Styremedlem: Irene Berntsen (Ireenee), valgt for to år
 • Styremedlem: Morten Sakariassen (morten45), ikke på valg i år
 • Vara: Renate Stangeland (RenateAFC), valgt for to år

Vi takker avtroppende styremedlemmer for jobben, og ønsker de nye velkommen!

Ingrid Smith Pedersen, leder

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2019

Geokaperne fra Agder annonserer herved årsmøtet for 2019. Årsmøtet finer sted i ResQ sine lokaler på Østerhus i Grimstad lørdag 16. februar 2019 kl. 11.00-12.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes ingridsmithp@hotmail.com innen 26.januar. Innkalling med saksliste vil deretter bli sendt alle medlemmer.

Etter årsmøtet inviterer vi til tech-event i de samme lokalene fra kl 12.00 og utover. Dette vil passe spesielt godt for nybegynnere og ta for seg utlegg av cacher, rangering, hvordan lage en cacheside osv. I tillegg blir det såklart tid til prat og kaffe. Eventet er ikke publisert enda, men sett av dagen allerede nå!

Ingrid Smith Pedersen, leder

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

Nytt styre i Geokaperne fra Agder

Lørdag 10. mars 2018 ble det avholdt årsmøte på Safemar i Grimstad. Det ble valgt nytt styre, og dette består av:

 • Leder: Ingrid Smith Pedersen (Ingridsp), valgt for to år
 • Nestleder: Kjetil Hofstad (Hofstad), valgt for ett år
 • Sekretær: Tom Rud (tbrud), gjenvalgt for to år
 • Kasserer: Jens Flyvholm (Flyvholm), ikke på valg i år
 • Styremedlem: Helge Hovland (h.hovland7), gjenvalgt for to år
 • Styremedlem: Magrete Blørstad (Team MS), ikke på valg i år
 • Styremedlem: Morten Sakariassen (morten45), valgt for to år
 • Vara: Anne Berit Holmen (psyduck 54), ikke på valg i år

Vi takker avtroppende styremedlemmer for jobben, og ønsker de nye velkommen!

Ingrid Smith Pedersen, leder

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE 2018

Geokaperne fra Agder annonserer herved årsmøtet for 2018. Årsmøtet finer sted i Safemars lokaler på Østerhus utafor Grimstad den 10. mars klokka 1100.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes post@geokaperne.no innen 8. februar. Innkalling med saksliste vil deretter bli sendt alle medlemmer.

Etter årsmøtet inviterer vi til event kl 1200 i de samme lokalene.

 

mvh
Kjetil Hofstad

leder

Skrevet i Årsmøte, Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Geokaperne fra Agders nye styre

Etter årsmøtet i dag, 18. mars, har Geokaperne fra Agder følgende styre:

 • Leder: Kjetil Hofstad (Hofstad) – ikke på valg i år
 • Nestleder: Ingrid Smith Pedersen (Ingridsp) – valgt for to år
 • Sekretær: Tom Rud (tbrud) – ikke på valg i år
 • Kasserer: Jens Flyvholm (Flyvholm) – gjenvalgt for to år
 • Styremedlem: Helge Hovland (h.hovland7) – ikke på valg i år
 • Styremedlem: Magrete Blørstad (Team MS) – gjenvalgt for to år
 • Styremedlem: Stine Borgen Nilsen (Stines hverdag) – valgt for ett år
 • Varamedlem: Anne Berit Holmen (psyduck 54) – gjenvalgt for to år

Videre ble det vedtatt enkelte endringer i foreningens vedtekter. Medlemskap vil nå kunne innvilges til personer som er bosatt utenfor Agderfylkene, men som har klar familiær og virksomhetlig tilknytning hit. Det vil likevel være opp til styret å innvilge slike medlemskap. Videre er det også slått fast at utflytting ikke medfører tap av medlemskap, samt at samtlige styremedlemmer må være bosatt i Agderfylkene.

Vi takker de avtroppende styremedlemmer for jobben og ønsker de nye velkommen!

Kjetil Hofstad,
leder

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE 2017

Geokaperne fra Agder annonserer herved årsmøtet for 2017. I år finner årsmøtet sted i Safemars lokaler på Østerhus utafor Grimstad den 18. mars klokka 1200.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes post@geokaperne.no innen 9. februar. Innkalling med saksliste vil deretter bli sendt alle medlemmer.

Etter årsmøtet inviterer vi til event kl 1400 i de samme lokalene.

 

mvh
Kjetil Hofstad

leder

Skrevet i Årsmøte, Eventer | Legg igjen en kommentar

Nytt styre i Geokaperne fra Agder, samt vedtektsendringer

Etter årsmøtet i dag, 14. februar, har Geokaperne fra Agder følgende styre:

 • Leder: Kjetil Hofstad (Hofstad) – gjenvalgt for to år
 • Nestleder: Tommy Olsen (Team Pirate4x4) – valgt for ett år
 • Sekretær: Tom Rud (tbrud) – gjenvalgt for to år
 • Kasserer: Jens Flyvholm (Flyvholm) – gjenvalgt for ett år
 • Styremedlem: Helge Hovland (h.hovland7) – valgt for to år
 • Styremedlem: Magrete Blørstad (Team MS) – valgt for ett år
 • Styremedlem: Marlinn Meinstad (FrøkenMeinstad) – valgt for to år
 • Varamedlem: Anne Berit Holmen (psyduck 54) – gjenvalgt for ett år

Årsmøtet vedtok også flere endringer i foreningens vedtekter. En oppsummering av de viktigste endringene er som følger:

 • Endringer og formaliseringer av alle styremedlemmers valgperioder. Roller som i år ble (gjen)valgt for to år, velges partallsår; tilsvarende velges roller som ble (gjen)valgt for ett år i oddetallsår.
 • Medlemmer defineres tydelig som individer. Der hvor noen har felles konto, må hver person som ønsker å være medlem, meldes inn.
 • Formalisering av medlemskontingent (denne er likevel fortsatt kr 0).
 • Tydeliggjøring av hvordan meldemmer kan bruke foreningens logo, samt formalisering av hvordan salg av effekter med logo skal foregå.

Ellers henvises det til nye vedtekter, som skal være tilgjengelig innen et par dager.

Vi takker de avtroppende styremedlemmer for jobben og ønsker de nye velkommen!

Kjetil Hofstad,
leder

Skrevet i Årsmøte | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE 2016

Geokaperne fra Agder annonserer herved årsmøtet for 2016. Det finner sted på Horisonten i Lillesand (samme sted som fjorårets årsmøte) den 14. februar 2016 fra klokka 1400.

Saker til årsmøtet kan sendes post@geokaperne.no innen 25. januar. Innkalling med saksliste vil deretter bli sendt alle medlemmer.

Etter årsmøtet legges det opp til event; dette vil publiseres de nærmeste dagene.

 

EDIT 7/2: Sakspapirer til årsmøtet.

 

mvh
Kjetil Hofstad

leder

Skrevet i Årsmøte, Eventer | 1 kommentar

Kaperjul 2015: Vinnere er kåret!

Resultatene fra Kaperjul 2015 er som følger:

Kaperjul ØST 2015:
1. plass: Team Pirate4x4 (85p)
2. plass: tbrud (70p)
3. plass: TeamNedenes (67p)

Kaperjul MIDT 2015:
1. plass: h.hovland7 (82p)
2. plass: Morefun33 (74p)
3. plass: tronnd (65p)

Kaperjul VEST 2015:
1. plass: Ireenee (56p)
2. plass: Fru Velle (54p)
3. plass: LB8QC (49p)

For system 2 er loddfordelingen slik: ;

Kaperjul ØST; Kaperjul MIDT; Kaperjul VEST

I konkurransen om beste adventscache, basert på Wilsonmodellen, er kåringen slik:

Beste adventscache: Kaperjul Øst 2015: 24 – «Von-der-baum» (87%)
Beste cache i MIDT: Kaperjul Midt 2015: 19 – Tårnkiosken (72%)
Beste cache i VEST: Kaperjul Vest 2015: 18 – Søyland lysløype #1 (68%)

Gratulerer til alle vinnere! Husk kåringseventet 16. januar!

Skrevet i Adventscaching, Eventer | Legg igjen en kommentar