Bli medlem!

Bli medlem av Geokaperne fra Agder!

Alle geocachere som er bosatt i Agder kan bli medlem ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under.

Geocachere bosatt utenfor Agder kan søke styret om medlemskap, forutsatt at vedkommende har familiær og virksomhetsmessig tilknytning til Agder. Dette gjøres ved å sende epost til post@geokaperne.no. Søknaden må inneholde for- og etternavn, kallenavn (nick), bostedskommune og eventuelt epostadresse dersom du vil registreres med en annen enn den du sender fra.

Dersom medlemmer flytter ut av Agder, vil ikke flyttingen i seg selv medføre at medlemskapet opphører.

Medlemskapet gjelder per person. Dersom dere har felles konto på geocaching.com, må alle som ønsker å være medlem meldes inn hver for seg.

Det er per 2019 ingen medlemskontingent knyttet til medlemskap i Geokaperne fra Agder.

Meld deg inn!      (innmelding via MailChimp)

Legg igjen en kommentar